LSJB2015Letná škola jazykov Biblie (LŠJB 2015)  je tu po štvrtýkrát. Tento rok sa uskutočňuje v spolupráci s Centrom spirituality Východ – Západ Michala Lacka (CSVZML) Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Pre záujemcov počas letných mesiacov sa ponúka štúdium hebrejčiny a gréčtiny.

Kurzy sa uskutočnia v CSVZML v Košiciach (Komenského 14) v nasledujúcom harmonograme: Kurz hebrejčiny pre začiatočníkov s časovou dotáciou 60 vyučovacích hodín v termíne 30. jún – 18. júl 2015 a Kurz gréčtiny pre začiatočníkov s časovou dotáciou 60 vyučovacích hodín v termíne 22. jún – 10. júl 2015.
Kurzy hebrejčiny a gréčtiny budú mať charakter úvodu a nebudú predpokladať predošlú znalosť týchto jazykov.  Ich cieľom bude zvládnutie základnej gramatiky nevyhnutnej pre lektúru pôvodných textov.  Absolventi získajú certifikát na úrovni mierne pokročilý. Kurz hebrejčiny povedie: SSL., SOAL. Peter Juhás, PhD., absolvent Pontificio Istituto Biblico a kurz gréčtiny povedie: Juraj Feník, S.T.D., absolvent The Catholic University of America. Bližšie informácie a možnosť záväzného prihlásenia sa do 8. júna 2015 na emailovej adrese rlapko(zavináč)gmail(bodka)com.
Letná škola jazykov Biblie (LŠJB) je zameraná predovšetkým na výučbu biblických jazykov spôsobom intenzívnych letných kurzov.  Doterajšou obsahovou náplňou boli kurzy pre začiatočníkov a pokročilých v hebrejčine, gréčtine a sýrčine v Košiciach (2012, 2013) a v Ružomberku (2014).  Kurzy pokrývajú základnú gramatiku spomínaných jazykov a ich cieľom je vybaviť študentov začiatočnou kompetenciou práce s biblickým textom v pôvodnom jazyku.  Možnosť účasti na kurzoch LŠJB nie je vymedzená kňazom alebo seminaristom, ale je ponúknutá akýmkoľvek záujemcom o biblické jazyky a biblické spisy.  Perspektíva do budúcnosti je rozšíriť ponuku na intenzívne kurzy o rôznych biblických spisoch a témach.

Napísal: Miron Kuzma
 
 
FaLang translation system by Faboba