Vytlačiť Odoslať e-mailom  
 

Počiatky Centra spirituality sú spojené s menom Doc. PhDr. Michala Fedora SJ, CSc. (1929-1994), ktorý bol jeho „duchovným otcom.“ Po svojom odchode do invalidného dôchodku dňa 23. novembra 1980 sa začal intenzívne zaoberať vytvorením centra štúdia a formácie na teologickom poli, podľa vzoru Centra zriadeného v Ríme. Michal Fedor zbieral dokumenty z oblasti cirkevných dejín Slovenska, v tajnosti viedol prednášky najmä na svoje obľúbené témy: „Blahoslavení košickí mučeníci,“ „Sv. Cyril a Metod,“ „Dejiny gréckokatolíckej cirkvi“ atď.

Po roku 1989 sa popri pastoračnej činnosti M. Fedor chopil iniciatívy pri zakladaní kabinetu – strediska pre spojenie Východu a Západu, na čo dostal v roku 1991 poverenie od provinciála P. Emila Vániho SJ. Stredisko sa vyprofilovalo koncom roku 1992 na Centrum štúdia a výskumu Východ – Západ. Fedorove aktivity boli neskôr potvrdené pri návšteve Ríma. Po návrate zo študijnej cesty na Pápežský východný inštitút v Ríme (1993), kde vycestoval na pozvanie prefekta Kongregácie pre východné cirkvi mons. Achille Silvestriniho, vypracoval koncepciu Centra štúdia a výskumu Východ – Západ. Súčasťou Centra sa stala aj rozsiahla knižnica, pre ktorú získal knihy z Matice slovenskej, Moskvy, Ríma, jezuitské z Levoče, ale aj od jednotlivcov. Snažil sa vytvoriť inštitúciu, ktorá by podľa jeho predstáv zamestnávala aspoň pol tucta kvalifikovaných odborníkov. Centrum v tej dobe tvorili študovne podľa tematických okruhov „Spoločnosť Ježišova,“ „Sv. Cyril a Metod a Gréckokatolícka cirkev,“ Traja blahoslavení košickí mučeníci“ a „Michal Lacko.“ Po jeho smrti 14. júla 1994 ostalo Centrum bez priameho vedenia.

Od 1. januára 1997 bol vedením Centra poverený ThDr. Ján Babjak SJ. Za štyri roky jeho pôsobenia sa skatalogizovala a sprístupnila špecializovaná východná knižnica. Činnosť Jána Babjaka SJ bola poznačená výraznou snahou o zakotvenie Centra ako výskumného inštitútu v rámci Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Pri formovaní Centra sa uvažovalo o viacerých názvoch, medzi ktorými nechýbali ani Stredisko Východ – Západ, alebo Kultúrno-duchovné centrum Michala Fedora. Napokon bolo Centrum štúdia a výskumu Východ – Západ premenované na Centrum spirituality Východ – Západ a pribralo si aj meno patróna Michala Lacka.

Podľa § 13 ods. 5 Zákona o vysokých školách č. 172/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe kladného stanoviska Akademického senátu Teologickej fakulty TU zo dňa 22. novembra 2001, bolo dňa 1. decembra 2001 zriadené Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka so sídlom v Košiciach, a stalo sa vedecko-výskumným pracoviskom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Jeho vedením bol poverený ThDr. Ján Babjak SJ. Dňa 11. decembra 2002 bol Ján Babjak vymenovaný za prešovského eparchu a jeho nástupcom v Centre bol dočasne menovaný Mgr. Milan Lach SJ. Ten pôsobil v Centre do roku 2004. Po jeho odchode na štúdiá do Ríma sa riaditeľom Centra spirituality stal doc. ThDr. Jozef Kyselica SJ, PhD.

 
 
FaLang translation system by Faboba

csvzml-logo-web-sk

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #9ada4e #a9f9a7 #1d3eff