Joannicius Bazilovits. Explicatio Sacrae Liturgiae Novae Legis veri Incruenti Sacrificii
MONUMENTA BYZANTINO-SLAVICA ET LATINA SLOVACIAE III.
Editori: Svorad ZAVARSKÝ, Peter ŽEŇUCH
Bratislava – Roma, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Pontificio Istituto Orientale Roma, Slovenský komitét slavistov, Spolok svätého Cyrila a Metoda, 2009
546 strán
ISBN 978-80-969992-7-9
  Teologické vnímanie hudby – konvergencia piatich pohľadov
Autor: Peter DUFKA
Ružomberok, Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, 2007
68 strán
ISBN 978-80-8084-181-2
  Štruktúra byzantskej utierne podľa hudobných rukopisov 14.-15. storočia „taxis tôn akolouthiôn“
Autor: Šimon MARINČÁK
Košice, Dobrá kniha, 2007
152 strán
ISBN 80-7141-466-2
  Cyrilské a latinské pamiatky v byzantsko-slovanskom obradovom prostredí na Slovensku
Editor: Peter ŽEŇUCH
Bratislava, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2007
232 strán
ISBN 978-80-968971-7-9
  Plaude turba paupercula. Franziskanischer Geist in Musik, Literatur und Kunst
Editor: Ladislav KAČIC
Bratislava, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2005
368 strán
ISBN 80-968971-5-2
  Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 1998 – 2002 (výber)
Editor: Peter ŽEŇUCH
Bratislava, Slovenský komitét slavistov, Slavistický kabinet SAV, 2003
184 strán
ISBN 80-968971-1-X
  Život slova v dejinách a jazykových vzťahoch
Editor: Peter ŽEŇUCH
Bratislava, Slavistický kabinet SAV, 2003
320 strán
ISBN 80-968971-0-1
Monumenta Cyrilské rukopisy z východného Slovenska. Slovenskí gréckokatolíci, vzťahy a súvislosti.
MONUMENTA BYZANTINO-SLAVICA ET LATINA SLOVACIAE I.
Autori: Peter ŽEŇUCH, Cyril VASIĽ
Rím - Bratislava - Košice, PIO, Slavistický kabinet SAV, CSVZML, 2003
445 strán
ISBN 88-7210-341-X
ISBN 80-967722-9-5
Marincak Kanon Demeter Veľkomoravský kánon sv. Demetrovi Solúnskemu
Autor: Šimon MARINČÁK
Ružomberok, Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, 2003
115 strán
ISBN 80-89039-19-7
  Cantus Catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe
Editor: Ladislav KAČIC
Bratislava, Slavistický kabinet SAV, 2002
184 strán
ISBN 80-967722-8-7
  Kapitoly z dejín byzantskej hudby
Autor: Šimon MARINČÁK
Bratislava, Dobrá kniha, 1998
102 strán
ISBN 80-7141-200-7
Kosicki mucenici Košickí mučeníci
Editor: Rajmund ONDRUŠ
Trnava, Dobrá kniha, 1994
100 strán
ISBN 80-7141-051-9
Zivot a dielo M Lacko M. Lacko: Život a dielo
Editor: Michal POTEMRA
Košice, Slovenský katolícky kruh v Košiciach, 1992
232 strán
ISBN 80-900435-2-6
Lacko Union of Uzhorod The Union of Užhorod
Autor: Michael LACKO
Cleveland – Rome, Slovak Institute, 1976
192 strán
ISBN neuvedené
Fedor Supis periodik Súpis periodík o slovenskej účasti na Československom národnooslobodzovacom boji za druhej svetovej vojny (1939-1945)
Autor: Michal FEDOR
Matica slovenská, 1959
136 strán
ISBN neuvedené
 
 
FaLang translation system by Faboba