OetO-14 Vybrané otázky a perspektívy teológie vo východných cirkvách zjednotených s Rímom
Selected Questions and Perspectives on the Theology in the Eastern Churches united with Rome

ORIENTALIA ET OCCIDENTALIA XIV.
Editor: Šimon Marinčák
Košice, Dobrá kniha 2014
524 strán (pozri obsah tu)
ISBN: 978-80-7141-838-2
OetO-13 Pápežský primát v katolícko-pravoslávnom dialógu
The Primacy of the Pope in Catholic-Orthodox Ecumenical Dialogue

ORIENTALIA ET OCCIDENTALIA XIII.
Editori: Šimon Marinčák, Anthony O'Mahony
Košice, Dobrá kniha 2013
315 strán (pozri obsah tu)
ISBN: 978-80-7141-787-3
OetO-12 Ikona - staronový nástroj evanjelizácie
ORIENTALIA ET OCCIDENTALIA XII.
Editor: Šimon Marinčák
Košice, Dobrá kniha 2012
270 strán (pozri obsah tu)
ISBN: 978-80-7141-754-5
OetO-11 Užhorodská únia karpatských Rusínov s katolíckou cirkvou
ORIENTALIA ET OCCIDENTALIA XI.
Autor: Michal Lacko SJ
Košice, Dobrá kniha 2012
262 strán (pozri obsah tu)
ISBN: 978-80-7141-714-9
OetO-10 Slovanská spiritualita a mystika
ORIENTALIA ET OCCIDENTALIA X.
Editor: Šimon Marinčák
Košice, Dobrá kniha, 2011
250 strán(pozri obsah tu)
ISBN: 978-80-7141-725-5
OetO-09 Potvrdenie jezuitskej košickej univerzity "Zlatou bulou" Leopolda I.
ORIENTALIA ET OCCIDENTALIA IX.
Editori: Milan Lach SJ, Šimon Marinčák
Košice, Dobrá kniha, 2011
205 strán (pozri obsah tu)
ISBN: 978-80-7141-710-1
OetO-08 Problematika prekladov bohoslužobných textov do živého jazyka
ORIENTALIA ET OCCIDENTALIA VIII.
Editor: Šimon Marinčák
Košice, Dobrá kniha, 2010
280 strán (pozri obsah tu)
ISBN: 978-80-7141-704-0
OetO-07 Il contributo di Giorgio Giovanniccio Bazilovič OSBM alla formazione monastica dei Basiliani dell'eparchia di Mukačevo
ORIENTALIA ET OCCIDENTALIA VII.
Autor: Milan Lach SJ
Košice, Dobrá kniha, 2010
281 strán (pozri obsah tu)
ISBN: 978-80-7141-677-7
OetO-06 Stav výskumu mukačevsko-užhorodského nápevu
ORIENTALIA ET OCCIDENTALIA VI.
Editor: Šimon Marinčák
Košice, Dobrá kniha, 2010
390 strán (pozri obsah tu)
ISBN: 978-80-7141-676-0
OetO-05 Pavol z Tarzu. Jeho odkaz vo filozofii, spiritualite a umení
ORIENTALIA ET OCCIDENTALIA V.
Editor: Šimon MARINČÁK
Košice, Dobrá kniha, 2009
162 strán (pozri obsah tu)
ISBN: 978-80-7141-659-3
OetO-04 Religion: Problem or Promise? The Role of Religion in the Integration of Europe
ORIENTALIA ET OCCIDENTALIA IV.
Editor: Šimon MARINČÁK
Košice, Dobrá kniha, 2009
294 strán (pozri obsah tu)
ISBN: 978-80-7141-642-5
OetO-03 Sväté tajomstvá na kresťanskom východe
ORIENTALIA ET OCCIDENTALIA III.
Editor: Šimon MARINČÁK
Košice, Dobrá kniha, 2008
441 strán (pozri obsah tu)
ISBN: 978-80-7141-601-2
OetO-02 Diritto particolare nel sistema del CCEO. Aspetti teoretici e produzzione normativa delle Chiese orientali cattoliche. / Tvorba noriem partikulárneho práva vo východných katolíckych cirkvách 'sui iuris'
ORIENTALIA ET OCCIDENTALIA II.
Editor: Šimon MARINČÁK
Košice, Dobrá kniha, 2007
544 strán (pozri obsah tu)
ISBN: 978-80-7141-588-6
OetO-01 Viera, krása a umenie
ORIENTALIA ET OCCIDENTALIA I.
Editor: Šimon MARINČÁK
Košice, Dobrá kniha, 2007
331 strán (pozri obsah tu)
ISBN: 978-80-7141-557-2
 
 
FaLang translation system by Faboba